BlankProducenci
 
Blank

Zakup spawarki, a gwarancja door to door

Zakup spawarki, a gwarancja door to door

Korzystanie ze spawarki to najbardziej praktyczny i oferujący największe możliwości sposób łączenia metali żelaznych i nieżelaznych przy uzyskiwaniu nie tylko dobrej jakości spoin, ale również wysokiej estetyce wykonania. Coraz częściej spawarka staje się obowiązkowym wyposażeniem przedsiębiorstw produkcyjnych, warsztatów ślusarskich, mechanicznych, zajmujących się naprawami różnych instalacji, a także firm usługowych. Znalezienie dobrej spawarki pozwala na sprawne wykonywanie prac metodami, do których użycia przystosowany jest konkretny model urządzenia. Zarówno w przypadku sprzętu wybieranego raczej do zastosowań okazjonalnych i warsztatowych, takich jak klasyczne spawarki MMA, jaki i przeznaczonych głównie do użytku przez profesjonalistów migomatów czy spawarek TIG poza dobrymi parametrami pracy, korzystną ceną i dopasowaniem do preferencji liczą się również zapewniane przez sklep, importera albo producenta warunki gwarancji, ilość punktów serwisowych i czas realizacji usługi. Przyjrzymy się bliżej, jakie możliwości działania ma klient, w razie gdy zakupiona spawarka ulegnie awarii i sprawdźmy, które z nich sprawdzą się w tym przypadku najlepiej.

Kiedy kupujący może skorzystać z rękojmi?

Kupując konkretne urządzenie, użytkownik liczy zawsze na długą i bezawaryjną pracę, szczególnie jeśli wybiera sprzęt specjalistyczny, który będzie służył do prowadzenia działalności gospodarczej i związanej z tym produkcji lub usług. Każdy sprzęt, niezależnie od swego rodzaju i przeznaczenia może odmówić posłuszeństwa np. w wyniku wady materiałowej, błędu popełnionego podczas montażu czy niefortunnego zbiegu okoliczności podczas jego transportu lub użytkowania. W sytuacji, gdy usterka wystąpiła z winy producenta, np. wskutek użycia nieodpowiedniego podzespołu, niedokładnego połączenia komponentów czy wreszcie złego projektu osoba, która dokonała zakupu, może żądać przywrócenia mu pełnej sprawności albo stosownego zadośćuczynienia. Obowiązujące przepisy przewidują tu dwie możliwości. Jedną z nich jest roszczenie z tytułu rękojmi, kierowane wobec sprzedawcy, drugą naprawą gwarancyjna wykonywana przez importera albo producenta, a niekiedy także sprzedawcę.

Możliwość skorzystania z rękojmi wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, który nakłada na sprzedawcę odpowiedzialność za wady powodujące, że towar może być uznany za niezgodny z umową. Klient zwracający się z roszczeniem wobec sprzedawcy może zażądać dokonania bezpłatnej naprawy sprzętuwymiany towaru na nowy, zwrotu pieniędzy w zamian za oddany towar albo udzielenia rekompensaty w postaci obniżki ceny i zwrotu części kwoty, jaką zapłacił za towar. Przepisy przewidują jednak, że w pierwszej kolejności należy skorzystać z możliwości naprawy lub wymiany, a dopiero, gdyby było to niemożliwe ubiegać się o zwrot lub obniżenie ceny. Warto wspomnieć, że to do klienta należy wskazanie czy decyduje się na naprawę, czy wymianę, a sprzedawca ma obowiązek zaakceptowania wyboru klienta.

Pojęcie niezgodności towaru z umową oznacza, że nabyty towar nie może być używany w celu, do jakiego został stworzony, albo jego właściwości nie odpowiadają parametrom, które powinien uzyskiwać. Jeśli urządzenie przestanie funkcjonować nie w wyniku działania kupującego i jego zaniedbania czy celowego uszkodzenia albo użycia niezgodnie z przeznaczeniem ani w wyniku zdarzeń losowych, jak uszkodzenie w razie uderzenia pioruna, a np. w wyniku przepalenia się złącza czy awarii silnika lub innego podzespołu klient ma pełne prawo zgłoszenia się do sprzedawcy. Wada może się ujawnić w różnych mementach od dnia sprzedaży, zarówno tuż po, kiedy sprzętu po prostu nie można uruchomić, jak i wówczas, gdy odmówi posłuszeństwa w późniejszym terminie, czas ten jest jednak ograniczony, ponieważ rękojmia działa przez 24 miesiące.

Warto zaznaczyć, że nieco inaczej wyglądają uprawnienia przy zakupie przez osobę fizyczną, a nabyciu sprzętu przez firmę. W obu przypadkach rękojmia obowiązuje przez 24 miesiące, jednak w przypadku sprzedaży konsumenckiej przyjmuje się, że jeżeli nabywca zgłasza niezgodność z umową w ciągu roku od zakupu, to istniała ona już w tym momencie. Jeśli natomiast czas, jaki upłynął, jest dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas to konsument musi dowieść, że wada istniała w momencie zakupu. Sytuacja przedsiębiorcy, który występuje z żądaniem w ramach rękojmi, np. przy zakupie na firmę jest nieco gorsza, ponieważ to na nim spoczywa ciężar dowodu. Jednocześnie trzeba pamiętać, że sprzedawca nie odpowiada za wadę, o której kupujący wiedział w momencie sprzedaży produktu.

Jakie uprawnienia daje gwarancja?

Obowiązujące przepisy pozwalają na skorzystanie z gwarancji udzielanej przez importera lub producenta, a także sprzedawcy, jeśli się na to zdecyduje. To gwarant określa, na jaki okres udziela gwarancji na oferowany kupującemu wyrób. Okres ten może być różny – dopuszczalne są gwarancje kilkumiesięczne, roczne, a nawet dożywotnie – gwarant musi jednak bardzo dokładnie go określić. Jeśli tego nie zrobi, przyjmuje się, że uprawnienie kupującego z tego tytułu jest ważne przez dwa lata od zakupu. W razie wymiany albo istotnej naprawy czas gwarancji biegnie od nowa, jeśli naprawy były drobne, gwarancja wydłuża się o okres, przez który trwała.

Przepisy dopuszczają, żeby gwarant określił swoje zobowiązanie w dowolny sposób. Powszechną praktyką jest stosowanie różnych wyłączeń w postaci listy okoliczności, w których roszczenie na podstawie gwarancji nie zostanie uwzględnione. To do udzielającego gwarancji należy również określenie do jakich form naprawy, wymiany lub zadośćuczynienia klientowi jest zobowiązany. W gwarancji może być określony czas, jaki gwarant ma na wykonanie swoich zobowiązań, a jeśli zapis ten nie znajduje się w gwarancji, z mocy prawa będzie on wynosił 14 dni od momentu, gdy klient przekaże sprzęt.

Warto pamiętać, że zobowiązanie gwarancyjne nie musi mieć formy pisemnego dokumentu dołączonego do produktu. Taką samą wagę mają informacje przekazywane w reklamach, o ile są one utrwalone, np. nadrukowane na opakowaniu. W takim przypadku kupujący może się domagać wydania dokumentu potwierdzającego złożone w ten sposób obietnice. Trzeba podkreślić, że gwarancja jest zobowiązaniem dobrowolnym i nieobowiązkowym.

To do kupującego należy decyzja czy woli skorzystać z gwarancji – w wielu przypadkach może to być korzystniejsze ze względu na krótszy czas zakończenia sprawy – czy też zdecyduje się na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi.

Gwarancja door to door

Gwarancja door to door jest dodatkowym i dobrowolnym zobowiązaniem producenta, który podejmuje się odciążyć zgłaszającego usterkę klienta od konieczności samodzielnego dostarczenia urządzenia do wskazanego przez gwaranta serwisu. Warunki gwarancji door to door mogą być zróżnicowane, w zależności od konkretnej firmy, w większości przypadków obejmują jednak darmowy odbiór sprzętu od klienta a po dokonaniu naprawy dostarczenie go pod ten sam adres. Zazwyczaj producent wymaga, by klient samodzielnie odpowiednio zapakował i zabezpieczył towar, np. korzystając z oryginalnego opakowania, co pozwala na wyeliminowanie możliwości powstania dodatkowych uszkodzeń podczas przewozu. Wielkim plusem gwarancji door to door jest fakt, że klient nie ponosi kosztów wysyłki, a przy tym jest zwolniony z samodzielnego transportowania urządzeń. Najczęściej gwarancja door to door jest połączona z szybką obsługą, co bywa ważne przy urządzeniach wykorzystywanych zarobkowo.

Udzielanie przez producentów lub importerów gwarancji w systemie door to door jest szczególnie korzystne w przypadku takich urządzeń jak spawarki. Warto mieć na uwadze fakt, że większość sprzętu tego rodzaju charakteryzuje się dość znaczną wagą – najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów. Jednocześnie spawarka jest podatna na uszkodzenia związane z niewłaściwym transportem czy wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych. Przy gwarancji door to door sprzęt jest zazwyczaj odbierany albo przez pracowników serwisu, albo przez firmę kurierską, więc kupujący nie musi się przejmować zadaniami związanymi z przewozem.

Należy zauważyć, że gwarancja door to door jest coraz częściej proponowana przez czołowych producentów. W wielu firmach jest standardowo udzielana na z góry oznaczony okres, rośnie jednak liczba przypadków, w których uprawnienia wynikające z takiej gwarancji można przedłużyć. W zależności od bazowej propozycji klient może wydłużyć czas obowiązywania gwarancji door to door nawet do 5 lat.

alt do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl